• Lipiec 11, 2017

  Informacja o wyborze oferty na zadanie: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2017/2018.

 • Lipiec 4, 2017

  Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2017/2018.

  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2017/2018 codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii do wyznaczonych miejsc przystankowych
 • Czerwiec 27, 2017

  Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2017/2018.

  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2017/2018 codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii do wyznaczonych miejsc przystankowych
 • Czerwiec 27, 2017

  Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowicach w roku szkolnym 2017/2018

  Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2017/2018 z wyznaczonych miejsc przystankowych
 • Czerwiec 29, 2016

  Wynik przetargu - Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach

  Kierownik Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2016/2017: Wpłynęła 1 oferta...
 • Czerwiec 29, 2016

  Wynik przetargu - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

  Kierownik Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Oświęcimiu, ul. Obozowa 40, ul. Kościelna 6 w roku szkolnym 2016/2017....
 • Czerwiec 9, 2016

  Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach

  Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice- Górki w roku szkolnym 2016/2017
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.06.2016 godzina 08:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach.
 • Czerwiec 9, 2016

  Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

  Przetarg na dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowicach w roku szkolnym 2016/2017
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 08:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach pok. Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12.
 • Lipiec 24, 2015

  Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 "WYPRAWKA SZKOLNA 2015"

  Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice Nr 82/2015 z dnia 20 lipca 2015r. wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. -"Wyprawka szkolna" należy składać do 10 września 2015r.
 • Lipiec 8, 2015

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Kierownik Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowicach w roku szkolnym 2015/2016" wpłynęły następujące oferty.
 • Lipiec 7, 2015

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Kierownik Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2015/2016 wpłynęła 1 oferta:
  Firma Transportowo-Usługowa JUS-MAR
 • Czerwiec 22, 2015

  Przetarg na dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach w roku szkolnym 2015/2016

  Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości : Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2015/2016
  Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 30.06.2015r. do godz. 8.00
 • Czerwiec 22, 2015

  Przetarg na dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

  Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2015/2016
  Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 30.06.2015r. do godz. 8.00
 • Sierpień 5, 2014

  Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 "WYPRAWKA SZKOLNA 2014"

  Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice Nr 523/2014 z dnia 30 lipca 2014r. wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. -"Wyprawka szkolna" należy składać do 10 września 2014r.
 • Lipiec 10, 2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

  Kierownik Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie:Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2014/2015 wybrano nastepujące oferty.
 • Lipiec 2, 2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach

  Kierownik Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14 z miejscowości: Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki w roku szkolnym 2014/2015 - wpłynęła 1 oferta
 • Czerwiec 27, 2014

  Przetarg na dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

  Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2014/2015
  Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 08.07.2014 godzina 09:00
 • Czerwiec 27, 2014

  Unieważnienie przetargu na dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

  Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowicach w roku szkolnym 2014/2015" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 204298-2014 w dniu 17.06.2014r.
 • Czerwiec 17, 2014

  Przetarg na dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

  Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2014/2015
  Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 25.06.2014r. do godz. 9.00
 • Czerwiec 17, 2014

  Przetarg na dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach

  Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości : Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2014/2015
  Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 25.06.2014r. do godz. 9.00
 • Telefon(33) 879-15-90
  Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt designed by TemplateMonster.com