Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Administrator - Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Janusza Czaudernę, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@gzs.spytkowice.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt