Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach

jest jednostką organizacyjną Gminy Spytkowice prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Bezpośredni nadzór na działalnością Gminnego Zespołu sprawuje Wójt Gminy. Zespół obsługuje w zakresie określonym Statutem szkoły i przedszkola.

Zakres działalności

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Obsługa administracyjno-kadrowa i finansowo-księgowa szkół i przedszkoli, a także obsługa finansowa inwestycji i remontów budynków szkolnych.
2. Obsługa finansowa - organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
3. Prace statystyczne oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
4. Opracowywanie planów finansowych jednostki budżetowej oraz planów finansowych jednostek oświatowych.
5. Tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny budżetowej.
6. Przygotowanie, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, dokumentów w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników obsługi.
Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt