"Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5- letnich w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w: Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach".

Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach od dnia 01.08.2009r. do 31.08.2011r. realizował projekt "Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5-letnich w Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w: Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach", który miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Był on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Ulotka informacyjna
Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt