Wzory formularzy

Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
Wniosek, umowa, oświadczenie poręczycieli

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wniosek pracodawcy + oświadczenie
Formularz o pomoc de minimis
Informacja o łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału.
Oświadczenie rzemieślnika
Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - klauzula RODO
Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt