Przetargi

22.06.2015 - Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości : Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2015/2016
Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 30.06.2015r. do godz. 8.00

Szczegóły ogłoszenia

22.06.2015 - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości : Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2015/2016
Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 30.06.2015r. do godz. 8.00

Szczegóły ogłoszenia

27.06.2014 - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2014/2015
Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 08.07.2014 godzina 09:00

Szczegóły ogłoszenia

17.06.2014 - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2014/2015
Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 25.06.2014r. do godz. 9.00

Szczegóły ogłoszenia

17.06.2014 - Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach z miejscowości : Miejsce, Lipowa, Spytkowice - Przewóz, Spytkowice - Górki oraz ich odwóz w roku szkolnym 2014/2015
Oferty należy składać na adres - Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, pok. nr 13, II piętro, budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach nie później niż do dnia 25.06.2014r. do godz. 9.00

Szczegóły ogłoszenia

24.07.2013 - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. z wyznaczonych miejsc przystankowych.
Oferty należy składać na adres - Zamawiającego tj: Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach pok. Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 nie później niż do dnia 01.08.2013r. do godz. 10.00

Szczegóły ogłoszenia

24.07.2013 - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice - wynik przetargu

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w części 1,2,3,4 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowicach od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r."

Szczegóły ogłoszenia

11.07.2013 - Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Spytkowice wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w: Oświęcimiu, Skawinie, Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. z wyznaczonych miejsc przystankowych.
Oferty należy składać na adres - Zamawiającego tj: Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach pok. Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 nie później niż do dnia 23.07.2013r. do godz. 10.00

Telefon(33) 879-15-90
Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach © 2013 Switchprojekt